Đầu tiên, bạn cho đường vào nồi chưng cho đến khi đường có màu nâu đậm. Sau đó, lấy thanh quét một đường mỏng lên vùng lông nách.