Cần đặc biệt thận trọng với những thứ thường có trong tủ thuốc của các gia đình: • Aspirin: Bạn tuyệt đối không được cho trẻ con dùng